🎉 10% zniżki na pierwsze zamówienie*

📦 Darmowa wysyłka do ponad 33 krajów (patrz lista tutaj)

🎁 10ML gratis przy zakupie perfum 30ML lub 100ML

💳 Płatności Paypal, Apple Pay i Google Pay są dostępne

Wózek 0 0,00

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I UŻYTKOWANIA

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (oraz wszelkie dokumenty, o których mowa poniżej) określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.lesbainsguerbois.com a także ogólne warunki zakupu produktów za pośrednictwem tego ostatniego (zwane dalej "Warunkami").

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, naszą Polityką dotyczącą plików cookie i naszą Polityką prywatności ("Zasady ochrony danych") przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn internetowych. Korzystając z naszych witryn internetowych lub składając na nich zamówienie, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i naszych Zasad ochrony danych. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich Warunków i Zasad ochrony danych, prosimy o niekorzystanie z naszych witryn internetowych.

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Obowiązkiem użytkownika jest regularne zapoznawanie się z nimi, ponieważ obowiązującymi warunkami będą te, które obowiązują w momencie korzystania z naszych stron internetowych lub zawarcia Umowy (jak opisano poniżej).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków lub Zasad ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail e-boutique@lesbainsguerbois.com

Umowa zakupu między nami ("Umowa") może zostać zawarta, według wyboru użytkownika, w dowolnym języku, w którym Warunki są dostępne na tej stronie internetowej.

2. NASZE DANE KONTAKTOWE

Sprzedaż produktów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest prowadzona pod nazwą "LES BAINS GUERBOIS" przez LES BAINS GUERBOIS SARL, z kapitałem w wysokości 2 150 000,00 €, z siedzibą pod adresem 7 rue du Bourg l'Abbé, 75003 Paris, FRANCE, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek w Paryżu pod numerem 817 452 477, oraz pod następującym wewnątrzwspólnotowym numerem VAT : FR48817452477; można się z nią skontaktować pod następującym adresem e-mail: e-boutique@lesbainsguerbois.com. . pod numerem +33 1 42 77 07 07 (połączenia nie są płatne, z wyjątkiem ewentualnych kosztów zależnych od operatora).

3. TWOJE DANE KONTAKTOWE I WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Wszelkie przekazane nam informacje lub dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Zasadami ochrony danych. Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich informacji i danych kontaktowych oraz oświadcza, że wszystkie podane informacje lub dane kontaktowe są prawdziwe i dokładne.

4. KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Korzystając z naszej strony internetowej i składając na niej zamówienia, użytkownik zobowiązuje się do :

 1. Korzystaj z naszych stron internetowych wyłącznie w celu przeprowadzania konsultacji, dokonywania rezerwacji lub składania legalnych zamówień.
 2. Nie składać fałszywych lub oszukańczych rezerwacji lub zamówień. Jeśli będziemy mieć powody, by sądzić, że taka rezerwacja lub zamówienie zostały dokonane, będziemy uprawnieni do ich anulowania i poinformowania odpowiednich władz.
 3. Podanie nam prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych danych kontaktowych. Użytkownik upoważnia nas również do korzystania z tych danych, abyśmy mogli skontaktować się z nim w związku z zamówieniem, w stosownych przypadkach (patrz nasza polityka prywatności).

Użytkownik nie będzie mógł złożyć zamówienia, jeśli nie poda nam wszystkich wymaganych informacji.

Składając zamówienie na naszych stronach internetowych, użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i jest w stanie do zawierania umów.

5. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Usługa dostawy produktów oferowanych na naszej stronie internetowej jest dostępna we Francji kontynentalnej, Europie i na całym świecie w krajach wymienionych w naszym FAQ. 

6. ZATWIERDZENIE UMOWY

Aby złożyć zamówienie, należy postępować zgodnie z procedurą zakupu online i kliknąć "Autoryzuj płatność" w przypadku zamówień produktów. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą, że jego zamówienie zostało uwzględnione (zwaną dalej "Potwierdzeniem zamówienia"). Użytkownik zostanie również poinformowany e-mailem o wysłaniu zamówienia (zwanym dalej "Potwierdzeniem wysyłki").

7. DOSTĘPNOŚĆ

Wszystkie zamówienia produktów zależą od ich dostępności. Dlatego w przypadku trudności z dostawą lub jeśli produkty nie są już dostępne w magazynie, zwrócimy każdą zapłaconą kwotę.

8. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu z naszych witryn internetowych w dowolnym momencie oraz do zastąpienia lub zmiany wszelkich treści lub informacji w nich zawartych. Chociaż zawsze staramy się realizować wszystkie zamówienia najlepiej jak potrafimy, mogą wystąpić wyjątkowe okoliczności, takie jak problemy produkcyjne lub magazynowe lub incydenty płatnicze, które mogą wymagać od nas odmowy realizacji zamówienia po wysłaniu Potwierdzenia Zamówienia. Zawsze zastrzegamy sobie takie prawo. W takim przypadku, jeśli płatność została już dokonana, zwrócimy wszystkie zapłacone kwoty, w tym koszty dostawy, tak szybko, jak to możliwe, przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do transakcji. We wszystkich przypadkach użytkownik nie zostanie obciążony kosztami zwrotu.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za usunięcie jakiegokolwiek produktu z naszych stron internetowych, usunięcie lub zmianę jakichkolwiek materiałów lub treści w nich zawartych lub brak realizacji zamówienia w którejkolwiek z powyższych okoliczności po wysłaniu Potwierdzenia Wysyłki.

9. DOSTAWA PRODUKTU

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 powyżej dotyczących dostępności produktów i z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć użytkownikowi produkt(y) wskazany(e) w Potwierdzeniu Wysyłki w ciągu maksymalnie 30 dni od daty Potwierdzenia Zamówienia.

Należy pamiętać, że dostawy do domu nie są realizowane w soboty, niedziele i święta państwowe.

Dla celów niniejszych Warunków "dostawa" zostanie uznana za dokonaną lub zamówienie zostanie uznane za "dostarczone" w momencie, gdy użytkownik lub osoba trzecia wyznaczona przez użytkownika wejdzie w fizyczne posiadanie produktów, co zostanie potwierdzone podpisaniem potwierdzenia odbioru zamówienia pod adresem dostawy wskazanym przez użytkownika.

10. NIEMOŻNOŚĆ DOSTARCZENIA PRODUKTU

Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć zamówienia, postaramy się znaleźć bezpieczne miejsce do zdeponowania przesyłki. Jeśli nie będziemy mogli znaleźć bezpiecznego miejsca, zamówienie zostanie zwrócone do naszej siedziby głównej we Francji.

Jeśli nie jesteś pod adresem dostawy w uzgodnionym czasie, skontaktuj się z nami, aby zorganizować dostawę w późniejszym terminie.

Jeśli zamówienie nadal nie zostanie dostarczone, z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, po upływie 30 dni od dnia, w którym zamówienie było dostępne do dostawy, uznamy, że użytkownik chce rozwiązać Umowę i zostanie ona rozwiązana. W wyniku rozwiązania Umowy zwrócimy użytkownikowi wszystkie zapłacone kwoty, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty za wybór metody dostawy innej niż najtańsza i zwykła metoda dostawy oferowana przez nas), tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od uznania Umowy za rozwiązaną. Zwracamy uwagę, że będziemy uprawnieni do obciążenia użytkownika wszelkimi dodatkowymi kosztami transportu poniesionymi w wyniku rozwiązania Umowy.

11. DOSTAWA W SKLEPIE

Po wybraniu opcji odbioru zamówienia w sklepie i po jego przygotowaniu skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię, że można je odebrać w sklepie.zostaną odzyskane. 

Użytkownik może odebrać zamówienie osobiście (przedstawiając numer zamówienia i dowód tożsamości) lub osoba trzecia może reprezentować użytkownika i odebrać zamówienie w jego imieniu. W tym drugim przypadku osoba wyznaczona przez użytkownika musi przedstawić numer zamówienia i dowód tożsamości.dowód tożsamości.

Ponieważ jest to sprzedaż na odległość, postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie od momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem usługi dostawy w sklepie, z zastrzeżeniem wszelkich innych obowiązujących przepisów.

12. PRZENIESIENIE RYZYKA I WŁASNOŚCI PRODUKTÓW

Użytkownik przyjmuje na siebie ryzyko związane z produktami od momentu dostawy, jak określono w punkcie 9 powyżej. 

Własność produktów zostanie przeniesiona na użytkownika dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty należnych kwot, w tym kosztów dostawy, lub w momencie dostawy (zgodnie z definicją w punkcie 9 powyżej), jeśli nastąpi ona po dokonaniu płatności.

13. CENA I PŁATNOŚĆ

Cena produktów będzie ceną wskazaną przez cały czas na naszych stronach internetowych, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu. Błędy mogą wystąpić pomimo naszych najlepszych starań, aby zapewnić, że ceny podane na naszych stronach internetowych są dokładne. Jeśli wykryjemy błąd w cenie zamówionych produktów, poinformujemy o tym użytkownika tak szybko, jak to możliwe i zaoferujemy mu możliwość potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a użytkownik otrzyma pełny zwrot pieniędzy.

Nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży produktu po nieprawidłowej niższej cenie (nawet po wysłaniu potwierdzenia zamówienia), jeśli błąd jest oczywisty i jednoznaczny, a użytkownik jest w stanie go zidentyfikować.

Ceny podane na naszej stronie internetowej zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów dostawy, które zostaną doliczone do całkowitej kwoty do zapłaty. 

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Jednakże żadna modyfikacja nie będzie miała wpływu na zamówienia, dla których potwierdzenie wysyłki zostało już wysłane, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej.

Po wybraniu wszystkich produktów, które chcesz kupić, zostaną one dodane do koszyka. Następnie zamówienie zostanie przetworzone, a użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności. W tym celu należy przejść przez poszczególne etapy procesu zakupu, wprowadzając lub weryfikując informacje wymagane na każdym etapie.

Podczas procesu zakupu zawsze masz możliwość zmodyfikowania szczegółów zamówienia przed przejściem do płatności.

Ponadto, jeśli jesteś zarejestrowany jako użytkownik w naszym systemie, wszystkie dane dotyczące zamówień, które złożyłeś u nas, są dostępne w sekcji "Moje konto".

Można płacić następującymi kartami kredytowymi: Visa, Mastercard, American Express i Visa Electron. 

Dane karty zostaną zaszyfrowane, aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Po złożeniu zamówienia wydamy prośbę o preautoryzację karty kredytowej, aby upewnić się, że masz wystarczające środki na sfinalizowanie transakcji.

Odpowiednia kwota zostanie pobrana z karty podczas składania zamówienia. Płatności w sklepie będą pobierane, gdy karta zostanie użyta w sklepie.

Klikając "Autoryzuj płatność", potwierdzasz, że karta kredytowa należy do Ciebie. 

Karty kredytowe podlegają kontroli ważności i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji płatności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie Produktów i nie będziemy w stanie zawrzeć Umowy z Użytkownikiem.

Faktura w formacie elektronicznym zostanie udostępniona użytkownikowi na naszej stronie internetowej w sekcji "Moje konto", którą użytkownik zaakceptuje.

15. PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ

Zakupy dokonywane za pośrednictwem tej strony internetowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

16. POLITYKA WYMIANY/ZWROTU

16.1 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wyznaczony przez użytkownika weszła w fizyczne posiadanie produktów lub, w przypadku kilku produktów stanowiących część tego samego zamówienia, ale dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wyznaczony przez użytkownika weszła w fizyczne posiadanie ostatniego zamówionego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować LES BAINS GUERBOIS o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (w szczególności pocztą elektroniczną). Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem e-boutique@lesbainsguerbois.comlub telefonicznie pod numerem +33 1 40 29 10 10 (Połączenia nie są płatne, z wyjątkiem ewentualnych kosztów zależnych od operatora).

Okres odstąpienia od umowy jest przestrzegany, jeśli użytkownik wyśle wiadomość e-mail informującą nas o swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.

Skutki odstawienia :

Jeśli użytkownik zdecyduje się odstąpić od Umowy, zwrócimy wszystkie zapłacone kwoty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem metody dostawy innej niż standardowa, najtańsza metoda dostawy oferowana przez nas), tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od Umowy.

Metoda zwrotu będzie taka sama, jak metoda płatności użyta do początkowej transakcji. We wszystkich przypadkach użytkownik nie zostanie obciążony kosztami zwrotu. Niezależnie od powyższego, możemy odroczyć zwrot pieniędzy do momentu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia nam dowodu zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Prosimy o zwrot przedmiotowych produktów do Boutique Les Bains z siedzibą przy 2 rue du Bourg l'Abbé 75003 w Paryżu we Francji bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni od poinformowania o decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy zgodnie z poniższymi warunkami. 

Termin jest dotrzymany, jeśli użytkownik zwróci nam produkty przed upływem 14-dniowego okresu.

Z wyjątkiem przypadków zwrotu produktów do La Boutique Les Bains z siedzibą przy 2 rue du Bourg l'Abbé 75003 w Paryżu, Francja. Bezpośrednie koszty poniesione w związku ze zwrotem produktów ponosi użytkownik.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za utratę wartości produktów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapewnienia charakteru, właściwości i działania produktów.

16.2 UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy przyznanego konsumentom, jak określono w punkcie 16.1 powyżej, użytkownik może zwrócić nam dowolny produkt (z wyjątkiem produktów o których mowa w punkcie 16.3 poniżej, w przypadku których prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone) w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia wysyłki zamówienia.

W przypadku produktów zwróconych w ramach umownego prawa do odstąpienia od umowy po upływie ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, zwrotowi podlega wyłącznie kwota zapłacona za te produkty. Koszty dostawy nie będą zwracane.

W przypadku zwrotu do sklepu należy przedstawić produkt wraz z fakturą lub potwierdzeniem zamówienia, które są również zapisane na koncie użytkownika na naszej stronie internetowej. Fakturę lub potwierdzenie zamówienia można przedstawić w formie cyfrowej z telefonu komórkowego lub przynosząc wydrukowaną wersję do sklepu. 

Użytkownik może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami punktu 16.1 powyżej. Jeśli jednak użytkownik poinformuje nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy po upływie ustawowego okresu na odstąpienie od Umowy, musi w każdym przypadku zwrócić nam produkty w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia wysyłki zamówienia.

16.3 POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, jeśli dotyczy ona dostawy jednego z następujących produktów:

 1. Produkty na zamówienie
 2. Perfumy, świece i akcesoria bez oryginalnego opakowania i/lub celofanu

Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów, które zostały zwrócone w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone. Zwrot pieniędzy nie będzie możliwy, jeśli produkt był używany po otwarciu, jeśli nie jest w takim samym stanie, w jakim został dostarczony lub jeśli został uszkodzony. W związku z tym użytkownik jest proszony o należycie dbać o posiadane produkty. Produkt(y) należy zwrócić wraz z oryginalnym opakowaniem, instrukcjami i wszelkimi innymi dokumentami, które mogły być dołączone do produktu(ów).

W przypadku odstąpienia od Umowy odpowiednie produkty muszą zostać zwrócone w jeden z następujących sposobów:

 1. Powrót do La Boutique Les Bains :
  Możesz zwrócić dowolny produkt do La Boutique Les Bains z siedzibą przy 2 rue du Bourg l'Abbé 75003 w Paryżu, Francja. Jeśli chcesz zwrócić produkt do butiku, musisz przedstawić go wraz z fakturą lub potwierdzeniem zamówienia, które jest również zapisane na Twoim koncie na naszej stronie internetowej. Fakturę lub potwierdzenie zamówienia można przedstawić cyfrowo za pomocą telefonu komórkowego lub przynosząc wydrukowaną wersję do sklepu.
 2. Zwroty pocztą :
  Produkt można zwrócić wybraną przez siebie przesyłką pocztową lub kurierską wraz z wydrukowaną wersją potwierdzenia zamówienia lub faktury. Po zbadaniu zwróconego produktu poinformujemy użytkownika, czy przysługuje mu prawo do zwrotu zapłaconych kwot. Koszty dostawy zostaną zwrócone, jeśli prawo do odstąpienia od umowy zostanie wykonane w ustawowym terminie i jeśli wszystkie produkty zostaną zwrócone w dobrym stanie. Zwrot zostanie dokonany tak szybko, jak to możliwe, a we wszystkich przypadkach w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od Umowy. Metoda zwrotu będzie zawsze taka sama jak metoda płatności za zakupy. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem produktów będą ponoszone przez użytkownika, jak wskazano powyżej. 

16.4 ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW

Jeśli użytkownik uważa, że produkt nie jest zgodny z Umową w momencie dostawy, musi niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-boutique@lesbainsguerbois.com informując nas o cechach danego produktu i charakterze usterki; możesz również zadzwonić do nas pod numer +33 1 40 29 10 10 (połączenie bezpłatne, bez żadnych kosztów w zależności od operatora), a my powiemy Ci, co należy zrobić.

Szczegółowo zbadamy zwrócony produkt i poinformujemy użytkownika pocztą elektroniczną, w rozsądnym terminie, czy produkt może zostać wymieniony lub czy użytkownik jest uprawniony do zwrotu pieniędzy (jeśli dotyczy). Zwrotu lub wymiany produktu dokonamy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym potwierdzimy użytkownikowi pocztą elektroniczną, że jest on uprawniony do zwrotu lub wymiany danego produktu.

W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia zwracane produkty zostaną zwrócone w całości, łącznie z poniesionymi kosztami dostawy. Metoda zwrotu będzie zawsze taka sama jak metoda płatności za zakupy.

Wszystkie prawa wynikające z obowiązujących przepisów są zachowane we wszystkich przypadkach.

16.5. ZMIANA ROZMIARU

Niezależnie od postanowień artykułu 16.1, jeśli użytkownik uzna, że rozmiar zakupionego produktu mu nie odpowiada, bez względu na przysługujące mu ustawowe i umowne prawo do odstąpienia od umowy, może zażądać zmiany tego produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-boutique@lesbainsguerbois.com może ulec zmianie,

 1. Produkty na zamówienie
 2. cena jest taka sama lub wyższa od ceny pierwszego zakupionego przedmiotu (w takim przypadku użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za różnicę w cenie)
 3. oraz że użyto określonych metod płatności (więcej informacji można znaleźć w artykule 13 niniejszych ogólnych warunków zakupu). Należy pamiętać, że ta funkcja zostanie wyświetlona dopiero po spełnieniu powyższych warunków.

Po złożeniu wniosku o zmianę rozmiaru i wybraniu metody zwrotu można zwrócić produkt do La Boutique Les Bains z siedzibą przy 2 rue du Bourg l'Abbé 75003 w Paryżu, Francja. Produkt należy zwrócić tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości e-mail z prośbą o zmianę.

Aby zwrócić produkt do sklepu, należy przedstawić go wraz z fakturą lub potwierdzeniem zamówienia. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu. 

Nowe zamówienie produktu, dla którego wybrano nowy rozmiar, zostanie wysłane w ciągu 2-3 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu. To nowe zamówienie będzie podlegać postanowieniom niniejszych ogólnych warunków zakupu, w tym wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

17.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie ponosimy odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków w przypadku, gdy niewykonanie naszych zobowiązań wynika z działania osoby trzeciej, winy użytkownika lub zdarzenia siły wyższej w rozumieniu art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego i orzecznictwa.

Niezależnie od powyższego, nasza odpowiedzialność nie będzie wyłączona ani ograniczona w żadnym z poniższych przypadków:

 1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; 
 2. oszustwo lub kradzież; lub
 3. w każdym przypadku, w którym wyłączenie, ograniczenie lub próba wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności byłyby niezgodne z prawem lub sprzeczne z prawem.

Ze względu na otwarty charakter tych stron internetowych i możliwość wystąpienia błędów w przechowywaniu i przesyłaniu informacji cyfrowych, nie możemy zagwarantować dokładności ani bezpieczeństwa informacji przesyłanych lub uzyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Wszystkie dokumenty, opisy i informacje dotyczące produktów pojawiające się na naszych stronach internetowych są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, z wyjątkiem gwarancji przewidzianych przez prawo. W związku z tym, jeśli użytkownik jest stroną Umowy jako konsument, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia mu produktów zgodnych z postanowieniami umownymi i ponosimy wobec niego odpowiedzialność w przypadku jakiegokolwiek braku zgodności stwierdzonego w momencie dostawy. 

Produkty uznaje się za zgodne z postanowieniami umownymi, jeśli spełnione są następujące warunki: 

 1. Muszą one być zgodne z dostarczonym przez nas opisem i posiadać cechy określone przez nas na tej stronie internetowej;
 2. muszą być odpowiednie do celów, dla których produkty tego typu są zazwyczaj projektowane;
 3. Muszą one spełniać kryteria jakości i wydajności, które są ogólnie przyjęte dla produktów tego samego typu i których można racjonalnie oczekiwać.

W zakresie dozwolonym przez prawo, wszystkie gwarancje są wyłączone, z wyjątkiem gwarancji konsumenckich, które nie mogą być zgodnie z prawem wyłączone.

LES BAINS GUERBOIS SARL gwarantuje konsumentom wady zgodności produktów sprzedawanych na naszych stronach internetowych, zgodnie z prawną gwarancją zgodności określoną w artykułach L.217-4 i następnych francuskiego kodeksu konsumenckiego, zgodnie z definicją zawartą w artykułach 1641 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego, umożliwiając zwrot wadliwych lub niezgodnych produktów.

Konsumentom, którzy zdecydują się podjąć działania w ramach prawnej gwarancji zgodności, przypomina się, że :

 • Na podjęcie działań masz dwa lata od daty wydania nieruchomości;
 • Może wybrać między naprawą a wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków dotyczących kosztów określonych w art. L 217-9 francuskiego kodeksu konsumenckiego;
 • Użytkownik nie musi przedstawiać dowodu niezgodności towaru z umową w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dostarczenia towaru.

Prawna gwarancja zgodności ma zastosowanie niezależnie od jakiejkolwiek gwarancji handlowej, która mogła zostać udzielona.

Konsument może powołać się na rękojmię za wady ukryte rzeczy sprzedanej, o której mowa w art. 1641 francuskiego kodeksu cywilnego. W takim przypadku konsument może wybrać pomiędzy odstąpieniem od umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży, zgodnie z art. 1644 Kodeksu cywilnego.

Przypomnienie przepisów kodeksu konsumenckiego :

 • Artykuł L 217-4 francuskiego kodeksu konsumenckiego: Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnych z umową i ponosi odpowiedzialność za brak zgodności w momencie dostawy. Ponosi on również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli ta ostatnia była jego obowiązkiem zgodnie z umową lub została przeprowadzona na jego odpowiedzialność.
 • Artykuł L 217-5 francuskiego kodeksu konsumenckiego: Aby towary były zgodne z umową, muszą :
  1. Nadawać się do celu, jakiego zwykle oczekuje się od podobnych towarów oraz, w stosownych przypadkach:
   • odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedającego i posiadać cechy, które sprzedający przedstawił kupującemu w formie próbki lub modelu;
   • posiadać właściwości, których kupujący może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
  2. Lub posiadać cechy określone w drodze wzajemnego porozumienia między stronami lub nadawać się do jakiegokolwiek specjalnego zastosowania pożądanego przez kupującego, zgłoszonego sprzedającemu i zaakceptowanego przez niego.
 • Artykuł L 217-12 francuskiego kodeksu konsumenckiego: Wszelkie powództwa wynikające z braku zgodności muszą zostać wniesione w ciągu dwóch lat od dostawy towarów.

Przypomnienie przepisów kodeksu cywilnego :

 • Art. 1641 francuskiego kodeksu cywilnego: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ukryte wady sprzedanej rzeczy, które czynią ją niezdatną do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem lub które ograniczają ten użytek w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby jej lub zapłaciłby za nią niższą cenę, gdyby o nich wiedział.

Sprzedawane przez nas produkty, w szczególności przedmioty wykonane ręcznie, często mają cechy charakterystyczne dla naturalnych materiałów użytych do ich produkcji. Cechy te mogą podlegać zmianom w zakresie włókien, tekstury, sęków lub koloru. W żadnym wypadku różnice te nie mogą być uważane za wady lub uszkodzenia. Wręcz przeciwnie, musisz być świadomy tych różnic i być w stanie je docenić. Wybieramy wyłącznie produkty najwyższej jakości, ale naturalne cechy są nieodłączną cechą naszych produktów i muszą być akceptowane jako część ich nieodłącznego wyglądu. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ma wpływu na prawa użytkownika jako konsumenta ani na jego prawo do rozwiązania Umowy.

17.2. MEDIACJA

Konsumenci, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą przesłać skargę na następujący adres e-mail: boutiques@lesbains-paris.com w celu złożenia wniosku o polubowne rozwiązanie sporu.

Ponadto, jeśli zakup został dokonany na naszych stronach internetowych, niniejszym informujemy, że zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 524/2013, użytkownik ma prawo zażądać rozstrzygnięcia sporu na platformie przeznaczonej do internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnej za pośrednictwem następującego adresu e-mail: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich informacji lub treści na naszych stronach internetowych są zawsze własnością nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik może wykorzystywać takie informacje wyłącznie w zakresie, w jakim został do tego wyraźnie upoważniony przez nas lub naszych licencjodawców. Nie uniemożliwia to korzystania z tych witryn w celu kopiowania informacji wymaganych do złożenia zamówienia lub danych identyfikacyjnych.

19. WIRUSY, HAKERSTWO I INNE PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

Zabrania się niewłaściwego korzystania z naszych witryn internetowych poprzez celowe wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych urządzeń. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryn, serwera, na którym znajdują się Witryny, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witrynami. Użytkownik zgadza się nie atakować naszych witryn internetowych za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub "rozproszona odmowa usługi".

Każde naruszenie tej klauzuli stanowi przestępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poinformujemy odpowiednie władze o każdym takim naruszeniu i będziemy z nimi współpracować w celu ustalenia tożsamości hakera. Podobnie, jeśli użytkownik nie zastosuje się do niniejszej klauzuli, natychmiast przestanie być upoważniony do korzystania z tych witryn.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z ataku typu denial of service, wirusa lub innego technologicznie szkodliwego lub złośliwego urządzenia lub materiału, spowodowane na komputerze, sprzęcie, danych lub informacjach użytkownika w wyniku korzystania z tej witryny lub pobierania z niej plików lub z innych witryn, do których nasze witryny skierowały użytkownika.

20. LINKI DO NASZYCH STRON INTERNETOWYCH

Tam, gdzie nasze strony internetowe zawierają łącza do innych stron internetowych i danych stron trzecich, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mamy żadnej kontroli nad treścią lub danymi na tych stronach internetowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z takich linków.

21. KOMUNIKACJA PISEMNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani do przesyłania użytkownikowi określonych informacji lub komunikatów na piśmie. Korzystając z naszych witryn internetowych, użytkownik zgadza się, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Będziemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do celów umownych użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tych elektronicznych środków komunikacji i zgadza się, że wszystkie umowy, reklamy, informacje i inne wiadomości wysyłane przez nas drogą elektroniczną są zgodne z prawnym wymogiem zachowania formy pisemnej. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

22. OGŁOSZENIA

Prosimy o skorzystanie z naszego adresu e-mail e-boutique@lesbainsguerbois.com Wysyłanie powiadomień. O ile nie określono inaczej, zgodnie z klauzulą 21 powyżej, możemy wysyłać użytkownikowi powiadomienia pocztą, którą użytkownik przekazał nam w momencie składania zamówienia.

Przyjmuje się, że powiadomienia zostaną prawidłowo przekazane i otrzymane w momencie ich opublikowania na naszej stronie internetowej, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub trzy dni od daty nadania listu. 

Aby udowodnić, że powiadomienie zostało doręczone, wystarczy wykazać, w przypadku listu, że adres został poprawnie wpisany oraz że został ostemplowany i wysłany; w przypadku wiadomości e-mail wystarczy wykazać, że została ona wysłana na adres e-mail wskazany przez odbiorcę.

23. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Umowa jest wiążąca dla stron oraz ich następców prawnych, cesjonariuszy i cesjonariuszy.

Użytkownik nie może cedować, obciążać ani w inny sposób przenosić jakiejkolwiek Umowy lub jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków z niej wynikających bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Możemy scedować, obciążyć, podzlecić lub w inny sposób przenieść Umowę lub którekolwiek z naszych praw lub obowiązków z niej wynikających w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, takie cesje, opłaty i inne przeniesienia pozostają bez uszczerbku dla ustawowych praw użytkownika, jeśli takie istnieją, jako konsumenta i nie ograniczają ani nie wyłączają żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, których mogliśmy udzielić użytkownikowi.

24. SIŁA WYŻSZA

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań umownych spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą (zwanymi dalej "siłą wyższą"), zgodnie z definicją zawartą w art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego i orzecznictwem.

Przyjmuje się, z jednej strony, że nasze zobowiązania umowne zostaną zawieszone na czas trwania Siły Wyższej, a z drugiej strony, że nasze terminy wykonania tych zobowiązań zostaną przedłużone o okres odpowiadający okresowi trwania Siły Wyższej. Dołożymy wszelkich starań, aby położyć kres Sile Wyższej lub znaleźć rozwiązanie umożliwiające nam wykonanie naszych zobowiązań umownych pomimo Siły Wyższej.

25. PRAWO DO ZRZECZENIA SIĘ

Jeśli przestaniemy wymagać od użytkownika ścisłego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy lub któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jeśli nie skorzystamy z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, do którego jesteśmy uprawnieni na mocy Umowy lub któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie będzie to stanowić zrzeczenia się ani ograniczenia takiego prawa lub środka prawnego i nie zwolni użytkownika z wypełniania jego zobowiązań.

Żadne zrzeczenie się przez nas określonego prawa lub środka prawnego nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego wynikającego z Umowy lub Warunków.

Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z tych praw, środków zaradczych lub warunków wynikających z Umowy nie będzie skuteczne, chyba że i dopóki nie zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane użytkownikowi zgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczącymi powiadomień.

26. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków lub którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznany za nieważny na mocy nieodwołalnej decyzji wydanej przez właściwy organ, pozostałe warunki pozostaną w mocy bez wpływu na tę decyzję.

27. CAŁA UMOWA

Niniejszy Regulamin i wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, stanowią całość umowy między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy, obietnice lub porozumienia między stronami.

Strony uzgadniają, że żadna z nich nie polegała na jakimkolwiek oświadczeniu lub obietnicy złożonej przez drugą stronę lub wynikającej z jakiegokolwiek pisemnego lub ustnego oświadczenia w trakcie negocjacji między stronami przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

Każda ze stron zrzeka się wszelkich roszczeń regresowych w odniesieniu do wszelkich ustnych lub pisemnych nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez drugą stronę przed datą podpisania Umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenia zostały złożone w sposób nieuczciwy). Jedynym środkiem prawnym dostępnym dla drugiej strony będzie naruszenie Umowy, jak określono w niniejszych Warunkach.

 

28. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Spółka ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Użytkownik podlega postanowieniom i Warunkom obowiązującym w momencie korzystania z tych stron internetowych lub składania zamówienia, chyba że prawo lub właściwe organy wymagają od nas zmiany tych postanowień, niniejszych Warunków lub polityki poufności z mocą wsteczną. W takim przypadku wszelkie zmiany będą miały również zastosowanie do wcześniej złożonych zamówień.

29. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Korzystanie z naszych stron internetowych i umów zakupu produktów na tych stronach podlega prawu francuskiemu.

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z korzystaniem z Witryny lub wspomnianych Umów podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów francuskich.

Postanowienia niniejszej klauzuli w żaden sposób nie wpływają na prawa użytkownika jako konsumenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

30. UWAGI I SUGESTIE

Komentarze są zawsze mile widziane. Można je przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-boutique@lesbainsguerbois.com

Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że nie dokonałeś jeszcze wyboru.